Operatorul Zoom HR Romania SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 76, jud.Cluj, J12/1964/2018, CUI 39341356, colecteaza si prelucreaza datele personale in conformitate cu regulamentul UE 2016/679 (RGPD),  aplicabil Operatorului, precum și orice ghiduri statutare emise de Autoritatea /Autoritățile responsabile cu Protecția Datelor. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Pentru orice intrebari sau solicitari legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va rugam sa va adresati Responsabilului cu Protectia Datelor, adresa de e-mail contact@zoomhr.eu, adresa de corespondenta: Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 76, jud. Cluj.

Zoom HR Romania SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • Recrutare (selectie si plasare a fortei de munca)
  • Marketing si publicitate

Avand ca temei legal Consimtamantul Persoanelor Vizate 

Categoriile de date personale prelucrate de catre Zoom HR Romania SRL in activitateade furnizare a serviciilor de recrutare, sunt:  numele, prenumele, data nasterii, sexul, domiciliul/resedinta, e-mail, numar de telefon,  istoricul educatiei si experientei profesionale, limbi straine cunoscute, abilitati profesionale, fotografie, (alte date continute in CV).

Categoriile de date personale prelucrate de catre Zoom HR Romania SRL in activitatea de marketing si publicitate, sunt: numele, prenumele, e-mail, numar de telefon.

Surse de provenienta a datelor cu caracter personal: platformele online de recrutare sau direct de la Persoana Vizata.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate: autoritatile statului, Persoane Imputernicite de Operator pentru prestari servicii marketing si PR,prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice.

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal – datele vor fi prelucrate pe durata procesului de selectie, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale din procesul de prestari servicii recrutare si stocate pentru o perioada de 2 ani de zile.

In conformitate cu regulamentul UE 2016/679 (RGPD),aveti urmatoarele drepturi:

-dreptul de acces, rectificare, ștergere si portabilitate a datelor cu caracter personal  precum si dreptul la opozitie si restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal;
– dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior cererii să fie afectată;
– dreptul de a depune o plângere în fața  Autorității de Supraveghere (ANSPDCP-Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sau catre Operator (Zoom HR Romania SRL);

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt utilizate pentru derularea contractelor de plasare forta de munca. In cazul in care datele dumneavoastra sunt incomplete, inexacte sau nu sunt furnizate nu vom putea finaliza serviciile angajate catre dumneavoastra.

© All content copyrighted Zoom HR
All rights reserved

ZOOM HR

Calea Turzii, nr. 185
Cluj-Napoca, Romania
contact@zoomhr.ro
0749 151 717